Hotline: 02383.601.999
NHỮNG THÁCH THỨC TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

NHỮNG THÁCH THỨC TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Ngành năng lượng Việt Nam, bên cạnh những thành tựu đạt được, còn tồn tại nhiều bất cập, làm hạn chế không nhỏ tới tiến trình phát triển bền vững về số lượng và chất lượng. TRẦN VIẾT NGÃI - Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA)Nhìn lại chặng đường đã qua Ngành Năng lượng Việt Nam có những bước tiến quan trọng, đến nay hệ thống điện quốc gia có tổng công suất khoảng 34.000MW, sản xuất điện năm 2014 khoảng 140 tỷ kWh; than khai thác trên 40 triệu tấn; dầu khai thác khoảng 17 triệu tấn và...